Kupujúci má právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Detaily podmienok odstúpenia od zmluvy nájdete v obchodných podmienkach.

Odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom:

  1. vyplneného a podpísaného vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, zaslaného poštou na adresu Predávajúceho alebo preukázateľne odovzdaného Predávajúcemu, spolu s tovarom ktorý chcete vrátiť
  2. osobne na prevádzke Predávajúceho
  3. vyplnením a odoslaním internetového formulára na stránke Predávajúceho a odoslaním tovaru na na adresu predávajúceho

Poznámky:

  • pri použití internetového formulára, lehota 14 dní neplatí na odoslanie formulára, ale na odoslanie tovaru Predávajúcemu
  • pri použití internetového formulára odošlite tovar spolu s dodatočnou písomnou informáciou o odstúpení od zmluvy, buď formou vyplneného vzorového formulára, alebo jeho ekvivalentom v písanej podobe

Tovar odošlite na našu adresu: DNZ s.r.o., Dolné Sľažany 429, 951 71 Sľažany

Tovar neposielajte na dobierku. Balík zaslaný na dobierku nepreberáme. Peňažné prostriedky budú vrátené spôsobom uvedeným vo formuláry na odstúpenie od zmluvy.

 

Stiahnite si Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vo formáte PDF

Vo formáte DOCX (pre word)

Vo formáte ODT

 

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní

uveďte názov tovaru